Cartier Saat Modelleri
Hublot Saat Modelleri
Corum
Omega saat Modelleri
Breitling
Longines
Iwc Saat Modelleri

Yeni Modeller


RAYMOND WEIL FREELANCER 2780-STC-20001

Mücevher Terimleri

Abrezyon

Pırlantanın tıraşlı yüzeylerinin birleştiği noktalar boyunca görülebilen, keskin yüzey kenarları haricindeki beyaz pürüzler oluşturan ince yarıklardır.

Ag

Gümüşün kimyasal simgesi

Agat Taşı

Koyu renkli sert bir taş.

Ağartma

Altın gümüş eşyaların sulandırılmış sülfirik asit (Zaç Yağı) içerisinde temizlenip oksitlerinden arındırılması.

Ajur

Altın veya gümüş levhaların üzerine yapılan motiflerde kıl testere ile lüzumsuz yerlerin boşaltılarak kafeslerin açılması işlemidir.

Akışkanlık

Erimiş alaşımın kalıba iyi akabilme ve kalıbın tam şeklini alabilme özelliğini gösteren karmaşık özellik. Genellikle, aşırı ısıyla ve oksitlenme olmadığında artar. Çok çeşitli deneysel döküm test parçaları tarafından değerlendirilir.

Alafranga

Mıhlamacılıkta altı açık çeşitli yuvalara taş takma tekniği.

Alametifarika

Ürün üstünde ürünü yapan veya satan kişi veya kurumun kimliğini belirten işaret patent.

Alaşım

İki ya da daha fazla sayıda metalin, bileşen metallerin ayrı ayrı olduğundan daha iyi ya da daha dengeli özelliklere sahip olacak şekilde genellikle bir arada eritilerek oluşturulmuş bileşimi.

Alaturka

Mıhlama işlmelerinde, taşın foyalı kabara içine sıvama tekniği ile yerleştirilmesi.

Alçı

Erimiş altın alaşım elde edilmesi ve modelin tam ayrıntılı olarak kopyalanması için, hızlı-çöken silis cürufu ve bağlayıcının (etil silisat ya da asit fosfat), form elde etmek için plastik ya da mum model tarafına dökülüp yakıldığı refrakter kalıp.

Alefi

Elmasın pırlanta kesiminde tabla üzerinde oluşan fasetlere verilen isim.

Alman Gümüşü

Bakır, birinç ve %20-25 oranında çinko alaşımı.

Amalgam

Metallerin cıva ile yaptığı alaşım.

Amonyak

Azot ve hidrojen bileşimi, keskin kokulu bir gaz. Kir ve yağ sökücü olarak kullanılır.

Amyant

Altın-gümüş objelerin üzerine konularak kaynak işlemlerinin yapıldığı yanmaz kağıt.

Ana Metal

Altın, gümüş ve platin grubu metaller dışındaki hemen tüm metaller (örneğin; bakır, nikel, çinko). Ancak, alaşım bir araya getirme ya da kaplama yapılan değerli metallerle de ilişkilidir.

Anot

Elektro kaplama,elektroformlama, elektroliz  işleminde metal temin eden pozitif elektrot.

Anti-Eritken Madde

Bir takım alanlarının kaplanması için kullanılan ve kaynağın ıslanmasını ve akmasını önleyen bir bileşik.

Asscher Kesim

Pırlanta kesicisi olan Joseph Asscher tarafından 1902 yılında tanıtılan bu pırlanta kesim şekli, kare zümrüt kesim ile aynı kesim teknikleri kullanılarak oluşturulmuştur. Ancak bu kesimde zümrüt kesimden farklı olarak kendine özgü açılı ve kırpılmış köşeler vardır.

Astar

Külçe altın veya metal levhalarının silindirde inceltilerek işlenmeye hazır hale gelmiş hali

Aşırı Isı

Döküm sırasında akışkanlık kazanması için bir metalin ya da sıvılaşmış bir alaşımın erime noktasının üzerindeki ekstra sıcaklık marjıdır ve erimiş metalin vaktinden önce donmaksızın kalıbı doldurmasını mümkün kılar.

Au

Altının kimyasal simgesi

Ayar

Metalin kendi cinsinden saflık derecesinin matematiksel ifadesi.

Ayar Damgalama

Altın, gümüş ve platin parçalarının saflığının belirtilmesi için, İngiltere Ayar Damgalama Yasasına tabi UK altın ayarlama (analiz) dairesi tarafından damgalanması, ancak diğer ülkelerde genellikle gayri-resmi ayar damgalamaya başvurulmaktadır.

Ayar Kontrolü

Değerli metal karışımlarının saflığının belirlenmesi için değerli metal alaşımının, külçe, ingot, döküm ürünlerinin ve özellikle altın takıların analizi.

Ayar Taşı Suyu

Küçük işlemden doğan çizik, sıyrık, eğe izleri ve ateş lekelerinin giderilmesi için kullanılan doğal, yumuşak kayağantaşı. 2 mm ile 25 mm arasında değişen küçük çubuklar halinde tedarik edilebilir. Suya batırılarak el eğesi gibi, genellikle pomzadan sonra ve cilalamadan önce kullanılır.

Baget Kesim

Zümrüt kesim pırlantalara benzer bir görünüme sahiptir. Ancak köşelerinin kare ya da sekizgen olmasıyla ayrılır. Çoğunlukla küçük pırlantalar için tercih edilir. Çünkü kesimin özelliği gereği pırlanta içindeki kusurlar ön plana çıkmaktadır. Fransızca uzun çubuk anlamına gelen “baguette” kelimesinden adını alan kesim şekli, çok yönlü olması nedeniyle çoğunlukla yan yana sıralı diziler halinde kanallı yüzükler için tercih edilir.

Bağlantı Kaynağı (Yada Sızdırmaz Kaynak)

Elektronik bir kontrol aygıtıyla sıralanan nokta kaynakların üst üste bindirilmesiyle kesintisiz sızdırmaz kaynak oluşturan art arda gerçekleştirilen nokta kaynak uygulaması; tek nokta kaynakta olduğu gibi, elektrotlar çubuk değil, disk olabilir.

Başlık

Başa konulan süs eşyası, tepelik.

Başlık/Uç (Şalümoyla Kaynatma)

Alev çapını kontrol eden gaz/oksijen karışımı çıkışının türünü (başlık-karışık ya da enjeksiyon-karışık) ve büyüklüğünü açıklar. Gaz hızı, alev uzunluğunu kontrol eder.

Berraklık

Pırlantaların FL – IF kusursuz dereceden I1 -I3 gibi gözle görülebilir kusurlar içeren durumları için kullanılan sınıflandırmadır. Yüksek sıcaklık ve basınç etkisi ile pırlantanın yapısını oluşturan minerallerin bütünlüklerinin değişmesiyle ortaya çıkabilen değişimlerdir. Doğanın parmak izleri diye bilinen berraklık özelliği pırlantanın değerinde de fazlasıyla etkilidir.

Besleme

Döküm katılaştıkça meydana gelen büzülmenin telafi edilmesi için, döküm yolu, döküm ağızlarından erimiş durgun metalin döküm kalıplarına beslenmesi için gereken işlem. Ağırlıktan kaynaklanabilir, aksi takdirde basınçlı olabilir. Beslemenin yetersiz olması, poroziteye ve çekilme boşluğu kusurlarına yol açar.

Beşibiryerde

Sarrafiye ürünü. Osmanlı ve Cumhuriyet dönemine ait, beş altın lira gramına eşit altın paranın halk arasındaki ismi.

Beyaz Radyasyon

Tayfın görülebilir ışık aralığında bulunan, dalgaboyu karışık radyasyon (sözgelimi 400-750 nm). Bu radyasyon bazı dalga boyu tepe değerlerini (renk şeritleri) içerebilir, ayrıca kızılötesi ve morötesi radyasyonla da ilişkilidir.

Bezel

Elmasın pırlanta kesiminde tabla üzerinde oluşturulan en büyük yüzeyli sekiz fasetin adı.

Bezeme

Süsleme, dekore etme.

Bileği Taşı

Çelik kalemlerin ağzının keskinleştirildiği dikdörtgen prizma şeklinde sert taş.

Bileşim Çubukları

Eriyebilir çubuklar, cilalama tekerlerine, cilalama derilerine uygulanır; mum ya da sabun bağlı ince öğütülmüş oksitlerden yapılır. Renkler, olası oksit ve kesme gücünü göstermektedir.

Bombe

Pırlantanın kemerinin altında yer alan kısmıdır. Pavilion yani külah denilen kısımdır. Külah bölümünde 24 faset bulunur.

Bor Nitrit

Pırlantaya yakın sertlikte ve 1900 °C üzerinde kararlı, son derece yüksek basınç ve sıcaklıklarda üretilen kızıl kara küp taneleri. Özellikle, elmas ile reaksiyon sorun olduğunda kaplanmış yapışkan madde olarak kullanılır.

Boraks

Teneker diye bilinen boraks, kimyada sodyum tetraborat diye geçer. Kuyumcular kaynak yaparken alevin hararetini arttırmak ve kaynaklanacak kısmın yağ ve oksitlerden arınması için temizleyici özelliklerinden yararlanırlar. Kaynak işleminin vazgeçilmez malzemesidir.

Bort

Sanayide kullanılan türden Pırlantalardır. Bunlardan mücevher yapılmaz.

Boşaltma

Mıhlama işleminde kullanılan yarım yuvarlak uçlu çelik kalem.

Bronz

Bakır ve çinko alaşımıdır. Bakır, pirinç, çinko alaşımına da aynı ad verilir.

Brose

Takılarda matlaştırma amaçlı aşındırıcı sert keçe.

Broş

Süs iğnesi olarak kullanılan takı.

Budak

Tıraşlanmış Pırlantanın yüzeyine kadar ulaşan dahili bir Pırlanta kristalidir.

Buharla Lehimleme

Kuyumculukta kaynak oluşturmada kullanılan katkı maddesi.

Bulut

Süt renginde ya da bulutsu bir görünüme yol açan ince ve beyaz inklüzyonlar grubudur.

Cd

Kadmiyumun simgesi

Cevahir

Arapça'da cevherin çoğul hali. Elmas yakut gibi değerli taşlardan üretilmiş mücevher.

Cilalama

Genellikle zımparadan sonra, perdah tozu cilalayıcı bileşenleriyle dolu fırça ya da döner tekerler kullanılarak metale parlaklığın kazandırıldığı son bitirme aşaması.

Cimar

Yüksek ayarla üretilmiş takılara antik görüntü ve mat has rengi kazandıran kaplama tekniği. Güherçile, sodyum klorürlü su ile karıştırılır. Kaplama yapılacak bu obje bu eriğiye batırılarak işlem tamamlanmış olur.

Cu

Bakır'ın kimyasal simgesi.

Cüruf

Eritilen maddenin boraks, karbonat ve nişadırla temizlenmesinden sonra kalan ramatlık artığı. Kal sistemiyle geri dönüşüm sonrası oluşan posa.

Çapak

Santrifüj veya kum döküm esnasında taşan ve dökülen parçaların ek yerlerindeki fazlalıklara denir.

Çapla

Mıhlayıcılıkta kullanılan düz ağızlı çelik kalem.

Çatlak

Bir pırlanta kusurudur.

Çekme

Zımbanın levhayı bir kalıptan iterek geçirdiği, ancak, levhanın çevresinin radyal çekmenin engelleneceği şekilde sınırlandırıldığı bir levha presleme işlemi. Oluşan şekil, zımbanın çevresine çekilir.

Çentik

Testerenin açtığı gerçek yarık ya da kanal; ayrıca, malzemenin kesme genişliği ve hacmi de maden talaşı haline getirilir.

Çırak

Sanata meraklı, aydınlatılması gereken kabiliyeti keşfedilmiş çocuk.

Çift

Küçük maşa görünümünde tezgah ve kaynak işlemlerinde kullanılan kuyumcu aleti.

Çörüşme

Isıl işlem ve kaynak işlemlerinde, maddenin fiziki görünümünün bozularak pürüzlü hale gelmesi.

Çukur

Genellikle beyaz bir noktayı andıran küçük açıklık.

Dahlia Kesim

Düz uçlara sahip oval şekildeki Pırlantalardır. Taç üzerinde 37 yüz ve bombede de 14 yüz olmak üzere toplam 51 tıraşlı yüzden oluşur. Antwerpli Pırlanta kesicisi Gabi Tolkowssky tarafından De Beers için 90'lı yıllarda icat edilmiştir.

Daldırma

Duvarın kendi kalınlığını doldurmasına izin verilen boru-çekme türü (mandrel çekmenin aksine). Genellikle, gerçek duvar kalınlığı artar.

Damar

Genelde çok küçük noktalarla beraber bulunan yapısal Pırlanta bozukluğuna bağlı kristalleşmeden kaynaklanan küçük alanlardır.

Dekupaj

Dökümden, işlemeden ya da genellikle kaynaklamadan sonra, seyreltik asit ya da dekapaj banyosuna daldırılma yoluyla, yüzeydeki oksitlerin ve eritken maddelerin metalden çözülerek atılması işlemi.

Derece

Pimlerle birbirine bağlanan dişi erkek çerçeve.

Derin Çekme

Derin presleme işlemi; zımba, levhayı kalıptan iter ve levhanın kenarının yarıçaptan kontrollü basınç altında çekilmesine neden olur; böylece nispeten derin şekiller oluşturur. Boru oluşturma işleminin başlatılması için kullanılabilir.

Derin Kalem

Kafkas kalemi de denilen bu stil, zemini oyularak motifleri kabartılan bir mücevher bezeme tekniği.

Derinlik

Pırlantanın kuletinden tıraşlı üst yüzeyine kadar ölçülen yüksekliğidir. Derinlik yüzdesi, Pırlantanın yüksekliğinin genişliğine oranlanarak belirtilmiş olduğu (yükseklik değeri, genişlik değeri) onay belgelerinde liste halinde verilir. Çok sığ ya da çok derin olan Pırlantalarda, ışık saçılımı tıraşlı üst yüzeyden değil kenarlardan ya da alt yüzeyden gerçekleşir.

Diamantin

Elmas tozundan değil, kireçlenmiş alüminyumdan yapılmış cilalama tozu.

Divanhane

Osmanlı döneminin yüzük modası. Ortası tektaş, kenarları elmaslarla çevrili büyük boy yüzüklere verilen isim.

Doğal Pırlanta

Kesme işlemine rağmen pırlanta içinde kalmayı başarmış pırlantanın ham kısmı. Genellikle kemerde ve külay ucunda bulunurlar. Ağırlıktan kaybetmemek için dokunulmamış olan tıraşlanmamış yüzeylerdir.

Dolap

Takının cila öncesi bilye ve iğnelerle parlatılması işlemi.

Domlama (Kertme)

Kubbeli bir çukur oluşturmak için blok halinde eş küresel oyuk içerisine küre uçlu keskiyle levha ya da dairenin çekiçlenmesi. Kırpma sonrası, iki eş kubbe içi boş bir küre oluşturacak şekilde lehimlenebilir.

Döküm Tanesi

Küçük parçalar ya da taneler oluşturmak için, erimiş maddenin yavaş yavaş suya dökülerek küçük çakıl taşı büyüklüğünde parçalara bölünerek eritme ve alaşım yapıını kolaylaştıracak şekilde hazırlanan metal ya da alaşımlar. Kesilmiş hurda levhaları, yeniden-eritmenin daha kolaylaştırılması için tane haline getirilebilir.

Döküme elverişlilik

Bir alaşımın eriyebilme, kalıba dökülebilme, yeterli akışkanlığı sağlayabilme, kalıp boşluğunun tam şeklini alabilme ve çatlamadan kalıptan çıkarılabilme özelliği. Tek, basit bir testle ölçülebilmesi zordur.

Döner Döküm

Erimiş madenin, döner kolun ortaya yakın kısmından çevredeki kalıbın içerisine enjekte edilmesi için merkezkaç gücünden yararlanılan döküm yöntemi. Kollar, helezoni yay biçiminde ya da elektrikli olabilir, genellikle, erimiş madde sıcaklığıyla tetiklenen döküme hazır sinyal ayarının alınmasıyla çalışır.

Dövme/Dövme Blok

Çeşitli genişlik ve derinlikte D-Bölme olukların kesildiği çelik bloklar. Boru bölme yapımına başlandığında şeritlerin sivri oluk şeklinde çekiçlenmesi ya da bölme ya da çubuk bölmelerin ayarlanması için kullanılır.

Dövülebilirlik

Aşırı işlem sertleşmesi ve çatlama olmaksızın, yoğun olarak çekiçlenebilme ya da haddelenebilme (yuvarlanabilme) özelliği. Dövülebilirlik, genellikle sıcaklıkla birlikte artar.

Dürtme

Mıhlama işlemlerinde kullanılan yuvarlak uçlu çelik kalem.

Ekstra Yüzlü Pırlanta

Simetri göz önünde bulundurulmadan ve kesme stiline için gerekli olmayan “sahte” yüzlü pırlantalardır.

Elektroformlama

Özel olarak formüle edilen elektro-kaplama çözeltileri kullanılarak elektrikle iletilen biçimle alt damarlar (katod) üzerindeki metal tortu (çökelme). Parça duvarı, alt damarın çıkarılmasına izin verecek kalınlıktadır. Bu parça, daha sonra, altın takı bileşeni olarak kullanılabilir.

Elektrolit

Suda elektrik akımını ileten çözeltiler oluşturan madde.

Elektroliz

Elektrik enerjisinin kimyasal enerjiye dönüşmesi esnasında meydana gelen işlem. Maddelerinin elektrik yardımıyla ayrıştırılması.

Engele

Mıhlama işleminde kullanılan, üçgen ağızlı çelik kalem.

Eski Avrupai Kesim

Yuvarlak parlak kesimli Pırlantalara benzeyen, ancak çok küçük bir tıraşlı üst yüzeye ve ağır bir taca sahip eski yuvarlak kesimli Pırlantalardır.

Fancy Pırlanta

Yuvarlak biçimli olmayan (Örneğin; prenses, kalp, oval şekilli) ve/veya açık sarı ya da kahverengi renkten farklı, çekici ve doğal bir renge sahip pırlantalardır.

Fantezi

Sıra dışı demektir. Yuvarlak biçimli kesimin dışındaki kesimler (örneğin; prenses, zümrüt, oval biçimli pırlantalar vs) ve/veya açık sarı ya da kahverengi renkten farklı renkte, çekici ve doğal bir renge sahip pırlantaların renklerine ve kesimlerine verilen isimdir.

Faset

Pırlantanın tıraşlama aşamaları sonucunda ışıltıya neden olan ve belirgin bir açıyla simetrik olarak düzenlenmesi gereken pürüzsüz düzlemlere denir. Pırlanta kesiminde culet göz ardı edilirse 57 faset bulunur.

Filigran (Telkari)

Altın- gümüş metal üzerine yine ince yassı metal tellerden belli süs ve bezeklerin yapılmasıdır. Bu teller düz, zikzak burmalı, spiral ve örgülü olabilir. Telkari diye bilinen bu teknikle vav, kake diye isimler alırlar.

Fire

İşlenme anında meydana gelen metal kayıpları.

Floresan

Yüksek ultraviyole bir aydınlatmanın yapıldığı koşullarda pırlantanın mavimsi ışık saçma özelliğidir.

Floresan Derecesi

Sıfır, belli belirsiz, hafif, orta ve kuvvetli mavi renk. Kuvvetli mavi renkte Floresan parlama, Pırlantanın gün ışında süt renginde görünmesine neden olabilir.

Füsur

Genellikle yuvarlak ve küre biçiminde, metale taş yuvası açma ve pürüz temizleme işleminde kullanılan freze uçları.

Geçirilmiş Pırlanta

Fantezi renk işlemi: genellikle kontrollü ısıtma uygulanılarak yapılan (tavlama) ve yapay bir tür ışıma ile Pırlantaya bir gövde rengi kazandırılması işlemidir. Pırlantalarda uygulanabilen diğer işlemleme yöntemleri şunlardır: kaplama, kırık doldurma, lazerler lekelerin renklerinin açılması, HPHT yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıkta beyazlatma işlemi, elektromanyetik iletim beyazlatma.

Gemoloji

Değerli taş bilimi.

Gemolojist

Değerli taş bilimiyle uğraşan uzman kişi.

GIA

Gemological Institute of America - Amerikan Gemoloji Enstitüsü

Gısbit

Mıhlama işlemi sırasında oluşan maden talaşı.

Grafit

Ametal, toz karbon.

Granülasyon

Altın ve gümüşten yapılmış çok küçük küreciklerin dekoratif tarzda dizilmelerinden meydana gelen işlem.

Grippe

Değerli taşlarda “eski kesim” olarak bilinen taş kesim şekli.

Gursun

Altın-gümüş zemin üstüne vurma işlemiyle halkalar oluşturularak yapılan kumlama tekniğinde, tığ kalınlığında ucu oyuk çelik zımba.

Güherçile

Barut.

Gül Kesimi

Hollandalı ustalar tarafından çokça tercih edilen, pırlantaların tabanları düz ve üst tıraşlı yüzeyleri ise uç noktalarına kadar kesilen bir taş kesim yöntemidir. Normalde 17. yüzyılla birlikte ortaya çıkan antik mücevherlerde rastlanılsa da son birkaç yıl içinde yeniden gündeme gelmişlerdir. Kemer kısmından sonra külah bölümü yoktur. Taç kısmı serbest kesilir. 3, 6, 12, 18 veya 24 fasetli olabilir. Pırlantaların tabanları düz ve üst tıraşlı yüzeyleri ise uç noktalarına kadar kesilen bir taş kesim yöntemidir. Normalde 17. yüzyılla birlikte ortaya çıkan antik mücevherlerde rastlanılsa da son birkaç yıl içinde yeniden gündeme gelmişlerdir.

Güverse

Altın ve gümüşten yapılan minyatür kürecik.

Hadde

Büyükten küçüğe delikleri numara numara küçülen teli çekerek inceltmede kullanılan çelik alet.

Hakkak

Çelik kalemlerle metal üzerine yazı yazan kalemkar.

Halhal

Ayakbileğine takılan zilli süs eşyası. Ayak bileziği.

Hamlaç

Üfleme borusu. Şalümonun L şeklinde alev çıkaran ayarlı boru kısmı.

Hanut

İşyeri dışındaki kişilere, getirdikleri müşterilerin alışverişlerinden verilen yüzde. Komisyon.

Hap

Altın ve gümüş içi boş top ve bu toplardan oluşan süzme tekdüze takı.

Heştek

Metal parçalarla yarım yuvarlak, küre ve taş yuvası yapımında kullanılan çeşitli boylarda yarım yuvarlak oyukları olan demir alet.

Hurda

Üertim sırasında işlemdışı kalmış toz, parça ve madenler ve kullanım değerini yitirmiş, eritilerek işleme sokulacak takılar.

In

Indiyum'un kimyasal simgesi.

Ir

İridyum'un kimyasal simgesi.

Isıl işlem/tavlama

Madenlerin genişleme özelliklerini yitirmeleri halinde ısıtılarak yumuşatılması işlemi.

Işıl işlem

Madenin parlatılması işlemi. Üretimin son aşaması. Cila.

İç Dişleme

Düzensiz kristal büyümesinin dâhili gösterimidir. Belli belirsiz çizgiler ya da damarlar şeklinde süt renginde görünebildikleri gibi tutucu ya da yansıtıcı olabilirler.

İfraz

Ramat ve bozuk alaşımlı maddenin tekrar kullanılabilir hale getirilmesi işlemi. Maden arıtma tekniği.

İğne

Kristal içinde ince bir çubuğa benzeyen uzun ince şekil.

İkiz Tutam

Kristal yapı bozukluğu nedeniyle oluşmuş bulutsu alandır; genellikle ikiz düzlemler biçimindedir.

İnklüzyon

Pırlantanın benzersiz “doğum lekesi” olan Pırlanta içindeki bir tür kusurdur. İnklüzyonların 10'luk loupe ölçeğinde Pırlantanın berraklık derecesine göre belirlenirler. İki Pırlantanın, inklüzyon konumları, ölçüleri ve renkleri aynı olamaz.

İşlemden Geçirilmiş Pırlanta

Fantezi renk işlemi: genellikle kontrollü ısıtma uygulanılarak yapılan (tavlama) ve yapay bir tür ışıma ile Pırlantaya bir gövde rengi kazandırılması işlemidir. Pırlantalarda uygulanabilen diğer işlemleme yöntemleri şunlardır: kaplama, kırık doldurma, lazerler lekelerin renklerinin açılması, HPHT yüksek basınçlı ve yüksek sıcaklıkta beyazlatma işlemi, elektromanyetik iletim beyazlatma.

İzabe

Eritme. Metallerin pota içerisinde ateşte ısıtılarak sıvı hale getirilmesi işlemi

Kabara

Altı kapalı, yarım yuvarlak, foyalı, elmas taş yuvası.

Kabaşon

Alt kısmı düz, üst yüzeyi bombe ve traşsız taş.

Kafkas Kalemi

Desenlere kabartma görünüm kazandırmak amacıyla zemini çelik kalemlerle oyma tekniği.

Kakma

Çelik kalem yardımıyla çökertme tekniği.

Kal

Toprak ve kilden hazırlanan çukurda kömür ateş yardımıyla metal külçelerin eritme işlemi.

Kalemkar

Altın ve gümüş metal üzerine, çeşitli çelik kalemlerle yazı ve desen çizen kimse.

Kalfa

Çırak ve usta arasında üretim elemanı. Usta adayı.

Kalp Biçimli Pırlanta

Fantezi Pırlanta kesiminin farklı bir çeşididir.

Kalpler ve Oklar

58 yüzü olan kusursuz bir biçimde kesilmiş yuvarlak ve parlak bir Pırlantadır. Özel bir aydınlatma altında H&A Pırlantası, kalp şekillerini ve aynı büyüklükteki ok biçimli yıldızlara benzer bir görüntü oluşturur.

Karat

200 miligrama eşit olan metrik karat pırlantalar ve diğer değerli taşlar için kullanılan standart ağırlık birimidir.

Karat Yayılımı

İdeal kesimli bir değerli taşın ağırlığı ile aynı dış boyutlara (kemer çevresi uzunluğuna) sahip ama daha düşük kalitede kesilmiş bir diğer değerli taşın ağırlığı arasındaki farktır. Genellikle kısa ve bodur bir şekle sahip ve bu nedenle de olduğundan daha büyük görünen Pırlantaların tam değerinin belirlenmesinde kullanılır.

Karbon Lekeleri

Bir Pırlanta içindeki belli inklüzyonların görünümünü tanımlamakta kullanılan bir terimdir.

Karışık Kesim

Pırlanta tacının ya da bombesinin genellikle parlak kesimde olduğu gibi kesildiği ve diğer parçaların ise yonga kesimi olduğu bir kesim yöntemidir.

Katmer

Metal üzerinde eritme veya alaşım hatası sonucunda oluşan hava boşluğu. Metal kabuğu.

Katot

Elektroliz işleminde (-) kutup.

Kavite

Pırlanta içinde derin ya da büyük açıklıklar oluşturan inklüzyonlardır.

Kaynak

2 ayrı parça metalin birleştirilmesi. İşlem yapılacak metalin kendi cins ve ayarında yumuşatılmış hali.

Kemer

Pırlantanın çevresini boydan boya saran Pırlantanın dış kenarı ya da en geniş kısmıdır.

Kertik

Kemerin ya da tıraşlı bir yüzeyin yakınlarında bulunan bir çentiktir.

Kirli Pırlanta

Pırlantanın dış yüzeyi üzerindeki yüzey kusurlarıdır.

Kitlekleme

İnci, mercan,kehribar gibi ürünleri ipek düğümlü iplere dizme işlemi.

Klips

Zincir, kolye,inci, mercan gibi kol ve boyunda kullanılan takıların sabitlenmesini sağlayan özel anahtar.

Kontür

Mücevherlerin üst kısmı olan montürü alttan destekleyen işlenmiş kafesli parçanın ismi.

Kostik

Sodyum hipo sülfat.

Körük

Yakıt olarak genellikle benzinin kullanıldığı, ayakla basılan bir körüğün sağladığı hava ile çalışan klasik şalümo.

Kral Suyu

Selenyum asidi. Altın ve diğer bütün kimyasal bileşiklerini etkileyen 1 litre nitrik asit ve 3 litre hidroklorik asit bileşimi.

Kubbe

Kal sistemiyle elde edilen altın ve gümüşe verilen isim.

Kulet

Pırlantanın alt ucundaki tıraşlı yüzeydir. Bazı Pırlantalarda kulet yerine sadece bir nokta bulunur. Pırlantalardaki kuletler, küçük ya da büyük, düz yüzeylere sahiptirler. Kuletler, Pırlantanın yongalara ayrılmasını önleyebilseler de orta ve büyük ölçülü Pırlantalarda çok tercih edilmezler. Orta ya da büyük kuletli Pırlantalar, yukardan tıraşlı üst yüzeyleri üzerinden bakıldıklarında alt kısımlarında bir delik varmış gibi görünürler.

Kumlama

Klasik ve modern yöntemlerle takıya mat görünüm veya kalem işlemlerinde görünüme belirginlik vermek amacıyla zemine verilen ince kum vurma işlemi.

Külçe

24 ayar som altın.

Küpe

Kulağa takılan süs eşyası.

Lahit

Kafkas Kalem ustalarının çelik üzerine altın kakma tekniği. Demir üzerine açılan kanalların ağızları dar, dipleri geniş tutularak hazırlanır. Bu kanallara saf altın çekiçle çakılır. Altınlar iyice yerleştiktan ve çapaklar alındıktan sonra demir harlı alevde ısıtılır. Lav zamanı yağa sokularak su verilir.

Lal

Kırmızı renkte süstaşı, alüminyum oksit.

Lamba

Küçük bir gaz deposunun ucundaki alevin ince bir çubukla işleme sokulduğu klasik şalümo.

Lazer Matkap Deliği

Bir inklüzyonu çıkarmak için lazer tarafından açılmış olan ve Pırlantanın o yüzeyi üzerinde görülebilen bir deliktir. Yüzeydeki açıklık bir çukura benzerken, deliğin kendisi ise genellikle bir iğne görünümündedir.

Lazer Tanımlaması

Pırlantanın tanımlanması için dış yüzeyi üzerine lazer kullanılarak kazınan kod ya da tanım numarasıdır. Tıraşlanarak çıkarılabilmektedir.

Lehim

Düşük ısıda eriyebilen, düşük dirençli, kalay ve kurşun karışımı bir çeşit kaynatıcı

Lonca

Osmanlı döneminde, günümüz odalarının işlerini üstlenmiş, manevi değerlere bağlı esnaf birlikleri.

Lup

Mercek. Başta taşların değerlendirmesi olmak üzere metaller üzerinde damgalama ve ince ayrıntıların incelenmesine yardımcı alet.

Lüle Taşı

Kolayca yontulup işlenen, beyaz renkli magnezyum silikat. Eskişehir taşı. Deniz köpüğü.

Malafa

Yüzük ve bilezik yapımında kullanılan, demir bakır alaşımları veya ahşaptan üretilmiş, konik cisim.

Malgama

Altın, gümüş gibi metallerin cıva ile yaptığı alaşım. Cıva yaldızı, tombak.

Markiz

Mekik şeklinde traşlanmış taşlara verilen ad.

Markuez Kesim

Parlak kesimin değişik bir tipi olup eliptik bir bot görünümündedir ve her iki ucuna doğru sivrilmektedir. Navette gibi eski değerlendirme yöntemlerinde tanımlanır.

Martela

Geniş astar yüzeyleri kalemle düzeltme işlemi.

Maskala

Metal yüzeylerin parlatılmasında kullanılan çelik çubuk.

Melee

Genellikle 1.1 ct'lik ve 0.20 karatın altındaki küçük Pırlantalardır.Nehir : Nehir= D ve E = beyaz olmak üzere Pırlantanın rengini tanımlamada nadiren kullanılan bir terimdir. Nehir + ile D arasındaki renkler sıra dışı beyaz renkli Pırlantalara aittir.

Mengeç

Metal yüzeylein parlatılmasında kullanılan çelik çubuk.

Mihengir

Nesnelere istenilen ölçüde paralel çizgiler çizmeye ve uzunluk süresini kontrole yarayan ölçme aracı.

Mihenk

Altın ayar tespitinde kullanılan denek taşı. Kalsedon taşı.

Mikron

Kalınlık ölçü birimi. 1mm=100 mikrondur.

Milyem

24 ayar altının 1000 milyem olduğu düşünülerek altın alaşımlarının bu değerlere göre tespiti.

Mine

Dövülmüş renkli cam kırıklarının metal üzerinde hazırlanmış yuvalara fırınlanarak doldurma tekniği.

Miskal

Kuyumculukta özellikle inci gibi ürünlerde kullanılan 4,8 gr'lık ağırlıkölçüsü birimi. Birbuçuk dirhem değerinde eski ağırlık ölçüsü birimi.

Montür

Dar anlamda taşların konduğu, mücevherlerin üst kısmı. Geniş anlamında ise takı, sade işleminin bitmiş hali.

Mücevher

Değerli taşlarla bezenmiş süs eşyası.

Nakkaş

Nakşeden, nakış yapan, bezeyen usta.

Necef

Dağ kristali, mühür yapımında kullanılır.

Nehir

Nehir= D ve E = beyaz olmak üzere Pırlantanın rengini tanımlamada nadiren kullanılan bir terimdir. Nehir + ile D arasındaki renkler sıra dışı beyaz renkli Pırlantalara aittir.

Ni

Nikel'in kimyasal simgesi.

Nişadır

Amonyak tuzu- Amonyum Klorür.

Nitrik Asit

Kezzap.

Nokta

1 nokta, bir karatın 100'de biridir.

Off Make

Son derece orantısız bir Pırlantadır.

Oksit

Hava neminin metal yüzeyinde oluşturduğu katman.

Onay Belgesi

Pırlanta karakteristiklerini tanımlandığı ve bir değerli taş bilimi enstitüsü (örneğin; HRD, IGI, GIA) tarafından çıkarılan birçok yapraktan oluşan bir dokümandır.

Ons

31,1 gramlık ağırlık ölçüsü.

Oval Kesim

Tıraşlı yüzeyleri oval şekle sahip olacak biçimde kesilmiş Pırlantalardır.

Pafta

Metal çubuk ve borularla diş açan alet.

Palmer

Mikrometre. Metallerde kalınlık ölçü aleti.

Pandantif

Genellikle sarkıntılı gerdanlıklar için kullanılan ad. Kolye ucu.

Papyon

Bazı fantezi şekillerin içinde, Pırlantanın alt yüzeyinden ışıklar tarafından oluşturulmuş gölgenin yarattığı etkidir.

Parlak Kesim

En yaygın olan kesim biçimidir; 57 ya da 58 tıraşlı yüzey oluşturulur.

Patina

Bakır çalığı. Bakırın hava nemi, oksijeni ile reaksiyonu sonucu oluşan, yeşil renkteki bakır karbonat.

Pb

Kurşun'un kimyasal simgesi.

Pd

Paladyum'un kimyasal simgesi.

Pembe pırlanta

Nadir görülen doğal süslü kırmızımsı renk. Işınım metoduyla işlenen Pırlantalar (doğal olmayan Pırlantalar) pembenin değişik tonlarına sahip olabilirler.

Pendelok kesim

İnci biçimli parlak bir Pırlanta kesim metodudur.

Perçin

İki veya daha fazla levhayı birbirine bağlamak için çivinin ezilerek baş durumuna getirilen ucu. Kuyumculukta takının oynak bölümlerinde kaynağın sakıncalı veya gereksiz görülmesi halinde, metalin kendi cinsinden bir telle sabitlenerek, telin her iki ucunun şişirilmesi işlemi.

Perdah

Pırlanta kesicisinin Pırlantayı biçimlendirirken ortaya koyduğu hüner içindeki nitelikleri tanımlarlar. Bunun içinde, Pırlantanın doğal özellikleri dışında görünümü ile ilgili her türlü niteliği de bulunur.